Om Ateljéföreningen ADDO

Ateljéföreningen ADDO i Malmö har arbetslokaler för yrkesverksamma bildkonstnärer och består av ca 45 medlemmar. Föreningen som är Malmös äldsta ateljéförening bildades 1990 av medlemmar från ateljéföreningen Läderfabriken. Man flyttade då längre ner på gatan till en av de byggnader som tidigare inhyste räknemaskinsfabriken ADDO, Industrigatan 20J. Under samma tak samlas flera generationer. Man arbetar med många olika tekniker och inriktningar.